M

Knjižne recenzije in članki

“Knjige Maše Ogrizek povezuje predvsem specifičen avtoričin pogled na svet, ki se tke čez vse zgodbe, a hkrati ne udarja didaktično na plan: zmes realizma, ki prikaže vse plati življenja, od tistih zelo krasnih do manj krasnih in prav nič krasnih, in (večnega) optimizma, ki vedno znova pokaže, da smo sami krojači svojega življenja, blago in šivalni stroj, če ga sploh imamo, pa pač sta, kakršna sta. Življenje je konec koncev (lahko) piknik!”

dr. Tina Bilban, Otrok in knjiga

 

Gospa s klobukom, “optimistična, vedra in razposajena pripoved o polnosti bivanja tudi v poznih letih ,premika meje presoje, da je »starost ena sama žalost«, in razbija družbene predsodke o starejših.”

Ida Mlakar Črnič, Bukla

 

“V zgodbi se pojavita dva pomembna predmeta – kovček in klobuk, slednji že v samem naslovu knjige –, ki na neki način predstavljata glavne ideje obeh avtoričinih knjig: pogum, drznost, drugačnost, svobodo, odštekanost, sprejetost, neodvisnost, unikatnost, samosvojost.”

Sabina Burkeljca, Sodobnost

 

Krasna zgodba je “hvalnica življenju in presenečenjem, ki nam jih ponuja.”

Alenka Štrukelj, blog Literarna kavarna

 

 

 

- Komu bo zasijala 22. večernica?, K.R., v: Večer (25.7.2018)

https://www.vecer.com/komu-bo-zasijala-22-vecernica-6528283

- Poletno branje: za ščepec poezije, prgišče humorja in kanček modrosti, Ida Mlakar Črnič, v: Bukla (04.7.2018)

https://www.bukla.si/revija-bukla/poletno-branje-za-scepec-poezije-prgisce-humorja-in-kancek-modrosti.html

- Krasna zgodba, Sabina Burkeljca, Sprehodi po knjižnem trgu, v: Sodobnost ( november 2017)

http://sodobnost.com/masa-ogrizek-krasna-zgodba-sabina-burkeljca/

- Zgodbi z zasukom, Igor Bratož, Književni listi, Delo (30.5. 2017)

http://www.delo.si/kultura/knjiga/zgodbi-z-zasukom.html

- Znani so nominiranci za 22. večernico: "Gre za zelo kakovostno letino", v: MMC RTV SLO, STA (25. 7. 2018)

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/znani-so-nominiranci-za-22-vecernico-gre-za-zelo-kakovostno-letino/461559

- Otroci, ki vzljubijo gozd, so do narave spoštljivi, tudi ko odrastejo; Predstavitev treh interaktivnih knjig: "Z bukvo pod bukve", Larisa Daugul, v: MMC RTV SLO (16. junij 2018)

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/otroci-ki-vzljubijo-gozd-so-do-narave-spostljivi-tudi-ko-odrastejo/458131!

- Še ena Krasna zgodba Maše Ogrizek, Alenka Štrukelj, v: blog Literarna lekarna (12. 7. 2017)

https://www.literarnalekarna.com/napoji-za-otroke/se-ena-krasna-zgodba-mase-ogrizek